Uloženým polyetylenovým potrubím v hloubce cca 1,2 – 1,5 m a naplněným nemrznoucí směsí získáte dostatek vstupní energie pro své tepelné čerpadlo.

Zemní plošný kolektor ač se to nemusí zdát, má prakticky stejnou funkci jako solární panel umístěný na střeše. Odebírá totiž více jak 95% energie z vrchní části, kde je naakumulovaná energie ze Slunce. Pouze zbytek získané energie ovlivňuje geotermální energie.

Dá se tedy říct, že plošný kolektor je zemním akumlátorem sluneční energie , kdy se každý rok opakuje cyklus nabití a následně čerpání.

Z toho je patrné, že při správném navržení zemního kolektoru získáte prakticky nevyčerpatelný zdroj energie díky neustálé regeneraci.

Díky bohaté dopadající sluneční energii na Zemský povrch 1200 kW/h m² za rok není nutná ani letní odstávka pro regeneraci a energii získanou s kolektoru je možno bez problému využít i pro ohřev vody v bazénu.

Dvojité plus!

+ zdroj energie s neustálou regenerací
+ mnohem nižší investiční náklady a jednodušší administrativa oproti vrtům

kvalita půdního podloží vydatnost podloží odběr tepla ze země
průměrná hodnota: soudržná půda se zbytkovou vlhkostí 25m²/kW 30W/m²
suchá, nesoudržná půda 75m²/kW 10W/m²
soudržná půda, vlhká 25m²/kW 20-30W/m²
písek, štěrk nasáklý vodou 20m²/kW 40W/m²

Tyto údaje vycházejí z následujících předpokladů:

– 1800 hodin provozu za rok

– pracovní faktor systému s tepelným čerpadlem

– zemní kolektor nesmí být svrchu zastavěný

– povrch nad zemním kolektorem nesmí být uzavřený

– hloubka položení v rozmezí 1,2 – 1,5m

Výpočet celkového topného výkonu

tepelné ztráty objektu (kW) + přídavek na teplou vodu + přídavek na dobu zablokování ze stranky poskytovatele napájecí sítě = celkový topný výkon (kW)

Plocha položení

plocha položení (m²) = – celkový topný výkon (kW) vydatnost podloží (m²/kW)

Celková délka kolektorového potrubí

= plocha položení (m²) / vzdálenost při položení

Kolektorový okruh

Počet kolektorových okruhů = celková délka kolektorového potrubí (m) / maximální délka okruhu (m)

kvalita půdního podloží vzdálenost při položení [m] rozměry potrubí
Suchá země 0,5 DA 25
Normální země 0,7 DA 32
Vlhká země 0,8 DA 40