Potřebná plocha zemního kolektoru podle výkonu tepelného čerpadla

Velikost plošného kolektoru závisí na výkonu navrženého tepelného čerpadla, typu zeminy a topném systému.

Orientační přehled požadované velikosti kolektoru pro výkon tepelného čerpadla
topný výkon (kW) vzdálenost při položení (m) min. plocha (m²)
5,9 0,7 180
8 0,7 244
10,4 0,7 320
13,8 0,7 424
17,3 0,7 528
21,6 0,7 660
29,9 0,7 924
38,3 0,7 1180
45,9 0,7 1412

 

Teplota zemního kolektoru v průběhu roku.

Jak je patrné z následujícich grafů, správně navržený a zhotovený kolektor umožní zajištění v průběhu roku dostatek vstupní energie pro Tepelné čerpadlo.

prubeh_teplot_v_kolektoru