Systém pokládky a použité materiály

Potrubí se pokládá do drážek vytvořených pomocí zemního rýhovače Vermeer RT 400 do hloubky 1,2 – 1,5 m a rozteči 1m.

Výhoda pokládky pomocí tohoto stroje má oproti klasickému bagrování několik nesporných výhod. Tento stroj vytváří pouze drážku o šířce 15 cm (nedochází k rozrušení a promíchání horniny jako u bagrování). Vytěžená zemina je rozmělněna a vraci se zasypáním po položení hadice zpět do drážky. Plní zároveň funkci pískování, které chrání potrubí před poškozením kameny.

Opět výrazný rozdíl oproti bagrování, kdy vznikají hroudy, které se po vrácení do výkopu sesedají a na následnou funkci kolektoru mají vliv i „vzduchové kapsy“ takto vzniklé. Dále se podle typu použitého potrubí musí i zapískovat.