Pro výběr plochy je nutné nutné přemýšlet i z hlediska budoucnosti. V místě kolektoru nelze plánovat jakoukoliv výstavbu.

Další podmínky odstupů kolektoru od svého okolí naleznete v tomto schématu

schema_kolektoru